Giới thiệu sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  •   
  • Hotline: 2523 721 555

Đối tác

Công bố thông tin

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần công ty đại chúng04-08-2020
Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán31-07-2020
Công bố thông tin về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành ESOP11-07-2020
Thông báo về ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 201926-06-2020
Công bố thông tin về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty24-06-2020
Công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận Tại Long An15-06-2020
Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền.28-05-2020
Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2020 hoàn chỉnh10-05-2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202018-04-2020
Thư mời họp đại hội cồ đông thường niên năm 202018-04-2020
Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.15-04-2020
Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin25-02-2020
Thông báo niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh06-01-2020
Bản cáo bạch và các phụ lục kèm theo03-01-2020
Sở giao dịch chứng khoán HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu ABS03-01-2020
Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp29-11-2019
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty27-11-2019
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 201924-06-2019
Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận22-04-2019
Lưu ý về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sau ngày 09/04/201922-04-2019
Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2019 hoàn chỉnh20-04-2019
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 201916-04-2019
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201911-04-2019
Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 201911-04-2019
Thông báo họp ĐHCĐ năm 201911-04-2019
Thông báo báo cáo tài chính 201829-03-2019
Cống bố thông tin chấp thuận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán21-03-2019
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán21-03-2019
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước19-03-2019
Công bố thông tin về việc CTCP dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận được chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.17-12-2018
    1    2